Sawa, nailigtas sa Butuan

Sawa, nailigtas sa Butuan